Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek taşı nedir?

Böbrek taşı idrardaki kristallerin birikmesi ve çökmesi sebebiyle oluşur. Son 30 yıldır geliştirilen taş kırma cihazları sayesinde böbrek ve idrar yolları taşlarının büyük çoğunluğu cerrahi müdahale olmadan tedavi edilebilmektedir.

Böbrek taşı, çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşabilir, ancak sıvı alımının yetersiz olması, yüksek tuz veya protein alımı, bazı tıbbi durumlar veya genetik faktörler gibi risk faktörleri vardır. Böbrek taşı genellikle idrar testleri, görüntüleme testleri (örneğin, bilgisayarlı tomografi veya ultrason) ve fizik muayene ile teşhis edilir. Tedavi, taşın büyüklüğüne, konumuna ve semptomlara bağlı olarak değişebilir ve ağrıyı kontrol etmek, taşı çözmek veya cerrahi olarak taşı çıkarmak gibi yöntemleri içerebilir.

Böbrek taşı oluşumuna yol açan sebepler nelerdir?

– Yetersiz sıvı alınması – Genetik faktörler – Beslenme alışkanlıkları – İdrar yolu enfeksiyonu – Böbrekteki anatomik bozukluklar(Üreterosel, at nalı böbrek vs) – Bazı hastalıklar (Hiperparatroidizm,sarkoidoz, bağırsak rezeksiyonu, Crohn hastalığı v.s.) – Bazı ilaçlar (Kalsiyum ve D vitamini içeren ilaçlar, aşırı C vitamini alınması(>4g/gün), triamteren, indinavir, sülfonamidler, asetozolamid ). Sizler de böbrek taşı tedavisi hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Böbrek taşı hastalarda ne tür şikayetler yapar?

Hastalarda hiçbir belirti vermeyebilir. – Ağrı: En sık görülen bulgudur. Kolik tarzındaki şiddetli ağrı idrar yolundaki gerilmeye bağlıdır. Yan ağrısı şeklinde başlar ve kasıklara yayılabilir. – Hematüri: İdrardan kan gelmesi gözle görülebilen tarzda ve mikroskopik şekilde olabilir. Hiçbir kanama bulgusu vermeyebilir. – Bulantı ve kusma – İdrarda yanma – İdrar yaparken zorlanma – Sık idrara çıkma – Ateş

Tanı koymada neler yapılabilir?

– Tam idrar tahlili – Kan tahlili – Yatarak çekilen ilaçsız film – Ultrason – İlaçlı böbrek filmi (İVP) – İlaçsız çekilen tomografi tanıyı koymada yardımcı olan yöntemlerdir.

Böbrek taşu tedavisinde neler yapılır?

Küçük boyutlu olan taşlar (6 mm’e kadar) genelde kendiliğinden düşer. Bazı taşlar idrar yollarında takılıp böbrekte şişme yapabilir. Taşın boyutu, yeri ve idrar yolunda tıkanıklık yapıp yapmamasına göre tedavi şekli değişebilir.

Kendiliğinden düşebilecek boyutlu taşlarda ağrıyı geçirip bol sıvı alımı ile kendiliğinden düşmesi beklenir. Tıkanıklık yapabilecek taşlarda ve belirtileri ağrı kesicilerle geçmeyen hastalarda tıkanıklığın ortadan kaldırılması gerekir.

ESWL ( Şok dalgaları ile taş kırma yöntemi): Vücut dışından gönderilen şok dalgaları ile idrar yolundaki ve böbrekteki taşların kırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Tedavide en sık kullanılan yöntemdir. Taşların büyük kısmı bu yöntemle tedavi edilebilir.

ESWL Tedavisi Hakkında Daha Fazla Bilgi Endoskopi üreter taş tedavisi: İdrar kanalındaki taşlarda ESWL yönteminin uygulanamadığı veya etkili olmadığı durumlarda idrar yolundan ince çaplı sert veya yumuşak aletlerle girerek taşların kırılıp dışarı alındığı bir yöntemdir. Perkütan Nefrolitotomi (PCNL): ESWL yöntemi ile kırılamayan ve boyut olarak büyük taşlarda böbreğe dıştan endoskopik aletlerle küçük bir delik açıp taşların parçalanarak dışarı alındığı bir yöntemdir.

ESWL Tedavisi <— hakkında bilgi için tıklayın.

Böbrek taşı ameliyatsız geçer mi?

Bazı durumlarda böbrek taşı ilaç tedavisi veya doğal yollarla ameliyat olmadan geçebilir. Bununla birlikte, taşın büyüklüğü, tipi, konumu ve hastanın semptomları bu durumu etkiler.

Küçük boyutları ve semptomları olmadığında, genellikle belirli bir süre içinde kendiliğinden ortadan kalkar. Bu süreç boyunca hareket etmek ve bol miktarda sıvı tüketmek, taşın atılmasına yardımcı olabilir. Bazı ilaçlar, böbrek taşı geçişini de kolaylaştırabilir.

Bununla birlikte, bazı durumlarda semptomlara veya idrar akışını engellemeye neden olabilir, bu da acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu durumda, böbrek taşı tedavisi için bir dizi farklı yöntem kullanılabilir:

Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi (ESWL): Yüksek yoğunluklu ses dalgaları, bu minimal invaziv prosedürde taşı parçalar. Daha küçük parçalar idrar yoluyla doğal olarak atılır.

Üreteroskopi ve Lazer Litotripsi: Bu prosedürde, idrar yoluna esnek bir cihaz (üreteroskop) sokulur ve ardından lazer kullanılarak taş parçalanarak veya alınarak prosedürün sonucu olarak taş alınabilir.

Perkütan nefrolitotripsi (PCNL): Böbreğe bir küçük kesi girilerek taş kırılır veya alınır.

Kemoterapi: Çözmek için bazen kimyasal eritici ajanlar kullanılabilir.

Büyüklüğüne, konumuna, semptomlarına ve hastanın genel sağlık durumuna göre en iyi tedavi yöntemi belirlenir. Sonuç olarak, en uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için bir doktora danışmak çok önemlidir.

Böbrek taşı tedavisi fiyatları 2024

Böbrek taşı tedavisinin maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak ülkeden ülkeye, tedavi yöntemine, sağlık hizmeti sağlayıcısına ve böbrek taşının büyüklüğüne göre değişebilir. Sonuç olarak, 2024 yılında böbrek taşı tedavisi için kesin bir fiyat belirlemek zordur.