Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

İdrar Kaçırma ve Tedavisi

Kadınlarda İdrar Kaçırma ve Tedavisi

İdrar kaçırma kadınlar için önemli bir sağlık problemidir. İdrar kaçırma kadın günlük yaşantısında önemli sorunlara yol açan bir durumdur.

İdrarın ani ve istemsiz olarak idrar yolundan çıkması idrar kaçırma olarak tanımlanıyor. Uluslar arası araştırma sonuçları göstermektedir ki, her beş kadından biri hayatının bir döneminde bu sorunla karşılaşmaktadır.

 

İdrar kaçırma, tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.
Op. Dr. Murad Çeltik

İdrar Kaçırma Tipleri

Stres İnkontinans (Stresle idrar kaçırma)

Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipi oluşturuyor. Öksürmek, hapşırmak, ağır kaldırmak gibi durumlar karın içi basıncını artırarak idrarın kaçmasına neden olur. Pelvik taban kasları ve üretra sfinkteri yeterli güçte değilse hasta idrarının kontrolünü sağlayamaz ve idrar kaçırır. Çok sayıda müdahaleli doğum, iri bebek doğurma, şişmanlık, ailesel yatkınlık ve menopoz, idrar kaçırma sorununda risk faktörlerini oluşturur.

Urge İnkontinans (Acil idrar kaçırma)

Tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olayına denir. Stres idrar kaçırmadan farklı olarak pelvik tabandaki zayıflıktan değil, mesane kaslarının aşırı kasılmasından kaynaklanır. İlaç tedavisine çok iyi yanıt alınır.

Mikst İnkontinans (Mikst idrar kaçırma)

Stres idrar kaçırma ile urge idrar kaçırmanın bir arada olduğu durumlarda mikst idrar kaçırmadan söz edilir. Hasta hem öksürdüğünde hem de ani bir sıkışma hissi sonrasında idrarını kaçırabilir.

Taşma İnkontinansı (Taşma idrar kaçırma)

Mesane kapasitesinin üzerinde idrar depolandığında idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırma görülür. Mesane her zaman doludur. Kadın hiçbir zaman mesanesini boşaltamadığı hissine kapılır. Diyabet, pelvik yaralanma, geniş pelvik cerrahi, omurilik yaralanmaları ve multipl skleroz durumlarında kas tonusunun kaybolması sonucu oluşur.

İdrar Kaçırma Tedavisi

Tanıda idrar tipinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Çünkü idrar kaçırmaların her tipinde aynı tedavi yaklaşımı etkili olmayabilir. Bu açıdan en uygun tedavinin uygulanması için idrar kaçırma tipinin belirlenmesi gerekir.

İlaç Tedavisi

Bazı idrar kaçırma tipleri ilaçlar ile tedavi edilir. Özellikle urge idrar kaçırma tipinde ilaç tedavisi ilk seçenektir. İlaç tedavisinin süresi hastadan hastaya değişir. Ancak stres idrar kaçırma tipinde ilaç tedavisine yanıt alınmaz.

Cerrahi Tedavi

TOT operasyonu – Kadınlarda İdrar Kaçırma

Tüm tedavi uygulamalarına rağmen kaçırmaları devam eden hastalara uygulanır. Hastanemizde uyguladığımız yöntemde (TOT ve Pubovaginal Sling yöntemi) iyileşme dönemi ve hastanede yatış süresi oldukça kısadır. Sonuçlar oldukça başarılıdır.

Ne Zaman Başvurmalı

Aşağıdaki sorulardan birine yanıtınız evet ise üroloji uzmanına muayene olmalısınız.

1.Güldüğünüzde, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda
2.Yürürken veya egzersiz yaparken
3.Ağır bir eşya kaldırırken
4.Oturur veya yatar durumdan ayağa kalktığınızda idrar kaçırıyorsanız
5.Gün boyunca sık sık tuvalete gitmek zorunda iseniz
6.Bu sorundan dolayı ped kullanmak zorunda kalıyorsanız
7.İdrar yapma hissi geldiğinde tuvalete yetişemiyorsanız
8.Tuvalette hiçbir zaman idrarınızı boşaltamadığınız hissine kapılıyorsanız

Bir üroloji uzmanına mutlaka başvurmalısınız.