Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Varikosel Ameliyatı

 

Varikosel Nedir?

Testis çevresindeki toplardamarların genişlemesine verilen isimdir. Tıbbi olarak açıklandığında pleksus pampiniformis venlerinin dilatasyonudur. Erişkin yaşta %15-22 oranında görülürken, kısırlık problemi ile başvuran erkeklerin % 25-40’ında varikosel tespit edilmiştir.

Daha önce bir veya birden fazla çocuğu olan ve tekrar çocuğu olmadığı için başvuran sekonder infertil hastalarda %69-81 oranında varikosel ameliyatı görülmektedir. Varikosel erkek kısırlığının en sık görülen düzeltilebilir nedenidir.

Varikosel en sık hangi tarafta görülür?

Varikosel, % 75-95 oranında sol tarafta görülür. Her iki tarafta görülme oranı % 10’dur. Günümüzde skrotal doppler ultrason gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanılması hafif düzeydeki (subklinik) tespit edilebilmekte, buna bağlı olarak iki taraflı görülme oranları %30-80 düzeylerinde görülmektedir.

Tek taraflı sağ varikosel görülme olasılığı % 2 düzeylerinde olup bu hastalarda böbrek tümörü ve sağ böbrek bölgesindeki farklı bir tümöral  yapı oluşumuna yol açabilmektedir.

Varikosel Belirtileri Nelerdir?

Hastalar, testislerde şişlik, ağrı ve boyutlarında küçülme belirtileri ile başvururlar. Bunun dışında bacakların üst iç kısmında testis kenarına uyan bölgede çekme, testislerde sarkma, biraraya toplanmış damarsal şişliklerden şikayetle başvururlar.

Varikosel Tanısı nasıl konulur?

Varikosel tanısı muayene ile konulabilir. Ancak skrotal doppler ultrason yapılarak muayene ile tespit edilen varlığı netleştirilmiş olur. SGK, özel sigortalardan faydalanarak ameliyat olacaklar için mutlaka skrotal doppler ultrason yapılması gerekmektedir.

Varikoselin kaç evresi vardır?

Varikosel  muayene  bulgularına göre 3 gruba sınıflanabilir.

Grade 1 : Hastanın ıkınması sırasında yapılan  muayene sırasında tespit edilen  varikosel.

Grade 2 : Hasta ıkınmadan yapılan muayenede  tespit edilen varikosel

Grade 3 : Gözle görülebilen varikosel

Subklinik Varikosel : Muayene veya gözle tespit edilemeyen ancak görüntüleme yöntemleri ile saptanan varikoseldir.

Varikosel çocuk yaşlarda görülür mü?

Yapılan araştırmalar sonucunda 11- 19 yaşları arasında adolesan (çocuk yaş) görülme oranının % 14-20 olduğu belirtilmiştir. Adolesan dönemde görülen varikoselde herhangi bir belirti olmaz, aileler tarafından tespit edilir. Testis kıvamında yumuşama, testis gelişiminde gerileme, boyutunda küçülme gibi belirtiler tespit edilir. Ağrı nadiren görülür.

Adolesan ameliyatı belirli durumlarda yapılabilir;

-Testis boyutunda küçülme olan varikoseller,

-Çocuk olmasını etkileyebilecek ilave testis problemleri olanlar,

-Her iki tarafta olanlar,

-Sperm kalitesinde bozulma olanlar,

-Kişide rahatsızlık oluştuğunda ameliyat yapılmalıdır.

Varikosel ameliyatı sonrası testosteron seviyesi değişir mi?

Varikosel ile hormonal problemler arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda, total testosteron seviyesini düşürdüğü ve ameliyat sonrası testosteron hormon düzeylerinde anlamlı artış olduğu bildirilmiştir.

Varikosel ameliyatı sonrası sperm DNA hasarında değişiklik olur mu?

Sperm üretimi ile ilişkisi ile ilgili araştırmaların arttığı bir diğer konuda sperm DNA  hasarıdır. Sperm DNA hasarının çocuk olmaması ile başvuran erkeklerde yüksek olduğu ve ameliyat sonrası anlamlı oranlarda düzelme sağlandığı bir çok çalışma ile kanıtlanmıştır.

Varikosel  Tedavisi Nasıldır?

Varikoselin tedavisi cerrahidir. Bir çok cerrahi teknik kullanılmasına rağmen en çok önerilen ve kullanılan teknik ‘’Mikroskopik Varikoselektomidir.’’ Atardamar ve lenf damarlarının korunarak toplardamarların bağlandığı bir ameliyat tekniğidir. Bu ameliyat yapıldığında hidrosel, testis küçülmesi(atrofisi) gibi sorunlarla karşılaşılmaz.

Varikosel ameliyat edilmeden ilaçlarla tedavi edilebilir mi?

Varikoselin ilaçla tedavisi yoktur. Tedavisi cerrahi teknikler kullanılarak yapılır. Mikroskopik Varikosel ameliyatı en çok kullanılan tedavi şeklidir. Mikroskopik teknik kullanılarak yapılan ameliyat en ideal olanıdır.

Varikosel ameliyatı kararı neye göre verilir?

Ameliyat için erişkinlerde sperm sayı ve hareketine bakılarak karar verilir. Sperm sayı ve hareketi düşükse yapılması gerekir. Sperm sayı ve hareketi normal değerlerin üzerinde ise ameliyat yapılmaz ve yıllık sperm tahlili yapılarak hasta kontrolde tutulur. Sayı ve hareket normalin altına düşerse ameliyat yapılır.

Varikosel Ameliyatı Fiyatları 2024

Varikosel ameliyatı fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir, bu nedenle kesin bir fiyat belirlemek zordur. Varikosel ameliyatı fiyatları, coğrafi konum, sağlık kurumu, doktorun uzmanlığı, ameliyatın karmaşıklığı ve sigorta kapsamı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Sık Sorulan Sorular

Varikosel ameliyatı hangi yöntemle yapılmalıdır?

Mikroskopik teknik kullanılarak yapılmalıdır. Mikroskop kullanılarak yapılan ameliyatlarında komplikasyonlar daha az görülmektedir. Çünkü atardamar, toplardamar ve lenf damarı ayrımı mikroskopla rahat bir şekilde yapılmakta ve toplardamarlar diğer yapılara zarar vermeden bağlanabilmektedir.

Varikosel ameliyatı sırasında hangi tür anestezi  uygulanır?

Tamamen uyutularak yani genel anestezi altında yapılması en  uygundur. Spinal anestezi ile yapılan ameliyatlarında ameliyat sonrası idrar yapamama durumu  % 50 oranında görülebilmekte ve bu hastalara sonda takılması gerekebilmektedir.

Mikroskopik varikosel ameliyatının avantajları Nelerdir?

Mikroskop kullanılarak yapılan ameliyat sahası daha ayrıntılı olarak görülebilmektedir. Bu sebeple testisin atardamarları, toplardamarları ve lenf damarları kolaylıkla birbirlerinden ayırtedilebilmektedir. Ameliyat sırasında bağlanması gereken toplardamarlar yerine yanlışlıkla atardamarın ya da lenf damarlarının bağlanmasının önüne geçilebilmektedir.

Atardamarlar bağlandığında testisin boyutu küçülüp fonksiyonunu yapamaz hale gelebilirken, lenf damarlarının bağlanması durumunda testis çevresindeki zarlar arasında gittikçe artan miktarlarda sıvı birikimi olabilmektedir. Buna hidrosel ismi verilmektedir. Testiste hidrosele bağlı olarak aşırı büyüme olduğunda yeniden ameliyat yapılması gerekmektedir.

Varikosel ameliyatında testis doğurtulması nedir?

Ameliyat sırasında testis damarlarının bulunduğu spermatik kordda ameliyat gerçekleştirilmektedir. Testisin skrotal keseden yukarı itilerek ameliyat kesi bölgesinde çıkartılmasına testisin  doğurtulması ismi verilir. Testis doğurtulduğunda eksternal spermatik toplardamarlar daha kolaylıkla bağlanabilmektedir. Eksternal spermatik toplardamarların bağlanmadığı durumlarda tekrarlama oranı yüksek olur.

Varikosel ameliyatı menisinde hiç sperm olmayan kişilere yapılır mı?

Sperm tahlili yapılıp menisinde sperm tespit edilemeyen fakat hasta olanlar da ameliyat edilmelidir. Eğer hastanın hormon değerleri normal sınırlarda ise ameliyat sonrası spermin dışarı çıktığı görülmektedir. Menisinde sperm görülmeyen hastalarda  azoospermi terimi kullanılır. Bu hastalara varikosel yapıldığında dışarı sperm çıkmasa bile mikroTESE yöntemi ile sperm arama işleminde sperm bulunma ihtimalinin arttığı gösterilmiştir.

Varikosel ameliyatı sonrası dren konulur mu?

Ameliyat sonrası ameliyat bölgesindeki küçük kanama ve sıvı birikintilerinin dışarı çıkması için dren konulabilir. Cerrahın tercihine göre dren konulabildiği gibi bir çok cerrah tarafından da dren kullanımı tercih edilmemektedir. Eğer hastaya dren konulmuşsa bu ameliyattan bir gün sonra alınır.

Varikosel  ameliyatı sonrası sperm sayısı düşer mi?

Ameliyat sonrası sperm sayı ve hareketindeki artış % 30-80 arasında değişmektedir. Eğer ameliyat mikroskop yöntemi ile yapılır ve atardamar yaralanması olmaz ise sperm sayısında düşme pek görülmez. En ideal ameliyatının mikroskopik yöntemle olduğu bir çok bilimsel yayınlarda da belirtilmektedir.

Varikosel  ameliyatının başarısı nedir?

Ameliyat sonrası gebelik oranı %38.3’dür, genellikle gebelik 8. Ayda görülür. En ideal yöntem mikroskopik varikosel yöntemidir. Varikosel ameliyatı üremeye yardımcı teknikler içinde önemli avantajlar sağlar.

Varikosel ameliyatının tüp bebek yapılacaklara faydası var mıdır?

Tüp bebek yapılması planlanan ve varikoseli olan hastalara ameliyat yapılması sonucu hastaların bir kısmında  doğal gebelik oluşurken bir kısmında da spermin dışarı çıktığı görülmüştür. Yani hiç sperm çıkışı olmayan hastalar ameliyat yapıldığında spermin dışarıya çıktığı görülmüştür.

Daha önce sperm aranması için mikroTESE yapılan ve sperm bulunamayan hastalarda varlığı tespit edilip ameliyat yapıldıktan sonra bu hastalara mikroTESE yapılması durumunda sperm bulunma oranının arttığı tespit edilmiştir.

Tüp bebek tedavisi için MikroTESE yapılacaklara varikosel ameliyatı yapılır mı?

Çocuğu olmayan erkeklerde sperm dışarı çıkmama durumuna azoospermi adı verilir. Azoospermi durumunda testisten sperm arama işlemi yapılması gerekir. Bu işlem mikroskop altında yapıldığında sperm bulunma ihtimali artar. Bu işleme MikroTESE işlemi adı verilir.

MikroTESE yapılmadan  önce kişide tespit edilirse ameliyat yapılması sperm bulunma oranını artırır. Aynı şekilde daha önce MikroTESE yapılıp sperm bulunamayan hastalarda varlığı tespit edilip ameliyat yapıldıktan bir süre sonra MikroTESE yapıldığında sperm bulunma oranında da artış tespit edilmiştir.

Varikosel ameliyatı ne kadar sürer?

Varikosel tek taraflı olduğunda ameliyat süresi  45 dakika ile 1 saat arasında sürerken iki taraflı ameliyat 1.5 saat – 2 saat arasında sürer. Eğer kişi daha önce varikosel ameliyatı olduysa ve varikosel tekrarladıysa ameliyat süreleri tek taraflı olduğunda 1-1.5 saat iken iki taraflı olduğunda 2 saatin üzerinde olacaktır. Çünkü varikosel ameliyatı ikinci defa yapıldığında ameliyat bölgesinde yapışıklıklar olacağı için ameliyat süresi uzun olacaktır.

Varikosel  ameliyatında kesi yeri nerede olur?

Kesi yeri kasık bölgesinde 5-7 cm arası bir kesi ile yapılır. Tıbbi olarak inguinal bölge diye belirttiğimiz alandan yapılır.

Varikosel ameliyatı yerinde iz kalır mı?

Kullanılan dikişl materyali alınmayan ve eriyen dikişlerden kullanılmaktadır. İntrakutan dediğimiz görülmeyen teknik kullanılarak  iz kalma durumu en az düzeye indirilir. Her ameliyatta ve yaralanma durumunda mutlaka iz kalır fakat dikiş tekniğine ve vücudun reaksiyonuna göre iz daha az düzeyde kalabilir.

Varikosel ameliyatı sonrası ne kadar süre hastanede kalınır?

Ameliyat sonrası 1 gün hastanede kalınır. Hasta ameliyat sonrası  4-5 saat geçtikten sonra bir şeyler yiyebilir ve içebilir. Hasta 4-5 saat geçtikten sonra yatak kenarında dinlendirilerek ayağa kaldırılır ve yürütülür.

Varikosel ameliyatı sonrası cinsel birleşme ne zaman olabilir?

Varikosel ameliyatından 1 gün sonra hasta yürüyerek rahat bir şekilde taburcu edilir. Gündelik işlerini 1 günden itibaren yapabilir. Cinsel birleşme sırasında kasık bölgesinde zorlanma olacağı için 2 hafta geçmeden cinsel birleşme olmamalıdır.

Varikosel ameliyatı sonrası ne zaman banyo yapılabilir?

Sonrası 4-5 gün geçmeden banyo yapılması önerilmez. Banyoyu erken dönemde yapmak isteyen hastalara yara bölgesine tegaderm adı verilen su geçirmez pansuman uygulandığında hasta 1 .günden itibaren banyo yapabilir.

Varikosel ameliyatı sonrası ne zaman çalışmaya başlanmalıdır?

Kişi masa başı iş yapıyorsa  4-5 gün sonra işe başlayabilir fakat kasık bölgesine basınç uygulanmasına yol açabilecek  güç kullanılarak yapılan işlerde çalışan kişiler 10-15 gün geçmeden işe başlamamalıdır. İşin ilk günlerinde kontrollü hareketler yaparak yara bölgesine basınç yüklenmemesine dikkat edilmelidir.

Varikosel ameliyatı sonrası rapor almak gerekir mi?

Hastalar kendi özel işleri değil ise doktor tarafından hazırlanacak en az 1 haftalık rapor kullanmaları daha çabuk toparlanmaları açısından uygun olacaktır. Bazı hastalarda ağrı eşiği daha düşük olduğu için ağrıyı fazla hissederler, bu hastalarda rapor süresinin uzatılması uygun olacaktır. Kasık bölgesine basınç yüklenmesine sebep olan işlerde çalışan hastalarında 15- 20 gün rapor kullanmaları yaralarının daha çabuk toparlanması açısında faydalı olur.

Varikosel ameliyatı sonrası ne zaman spor yapılabilir?

Hafif düz yol yürüyüşler 2-3 gün içerisinde yapılabilir. Ağırlık kaldırma, koşma ve mücadele gerektiren sporları 1 ay geçmeden yapılmaması uygu olacaktır. Vücudu zorlayıcı spor yapılması ameliyat bölgesinde kas ve doku  yırtılmalarına sebebiyet vererek  kasık fıtığı oluşumuna yol açabilir.

Varikosel ameliyatı sonrası ne tür sorunlar ortaya çıkabilir?

Erken dönemde kanamaya bağlı testislerde ve kasık bölgesinde şişlik olabilirken, 2-3 gün sonrası enfeksiyon oluşabilir. Ameliyat sırasında atardamar yaralanması olması halinde testiste küçülme (atrofi) oluşur. Lenf damarları bağlanırsa Hidrosel oluşabilir. Mikroskop kullanılmadan ameliyat yapılmışsa tüm damarlar bağlanamadığı için varikoselin tekrarlaması söz konusudur.

Varikosel varsa ne olur?

Genellikle testislerin çevresindeki damarlar varikose nedeniyle genişler. Bu durum tipik olarak sol testis bölgesinde meydana gelir ve testislerin normal işlevlerini etkiler. Varikosele sahip insanlarda aşağıdaki semptomlar veya durumlar görülebilir:

  • Testis Ağrısı veya Rahatsızlık: testislerin çevresindeki damarlardaki genişlemeye bağlı olarak testis bölgesinde ağrı veya rahatsızlık yaratabilir.
  • Testis Boyutunda Değişiklikler: Kişilerde testis boyutlarında bir farklılık olabilir. Bir testis tipik olarak varikoseldir ve diğerine göre biraz daha büyük veya daha şişkin görünebilir.
  • Kısırlık Riski: Bazı erkeklerde sperm üretimini olumsuz etkileyerek kısırlık riskini artırabilir. Ancak kısırlık her  durumda gelişmez ve bazı insanlarda normal sperm üretimi devam eder.
  • Genel Rahatsızlık: Testislerindeki genişleme nedeniyle genel rahatsızlık yaşayabilirler.

Varikosel ciddi bir şey mi?

Variosel semptomları çoğu zaman hafif veya orta şiddette olabilir ve genellikle ciddi bir sağlık sorunu olarak kabul edilmez. Ancak varikosel bazı durumlarda ciddi sorunlara neden olabilir veya fertilitaniye zarar verebilir.

Varikosel olan bir erkeğin çocuğu olur mu?

Varikosel olan bir erkek, sperm üretimini ve kalitesini olumsuz etkileyebilir ve bu da kısırlık riskini artırabilir. Ancak kısırlık her zaman gelişmez ve her varikosel durum ayrıdır.

Varikosel olan boşalır mı?

Varikosele sahip erkekler normalde boşalabilir. Varikoz, sperm üretimini ve kalitesini olumsuz etkileyebilir, ancak genellikle orgazmı veya boşalmayı engellemez. Varikosel semptomları genellikle testis ağrısı, rahatsızlık veya testis boyutunda değişikliklerle ilişkilendirilir, ancak boşalma işlemi genellikle etkilenmez.

Yine de varikosel semptomlar veya sperm üretimi ile ilgili endişeleriniz varsa, bir ürolog veya diğer sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Doktor, varikosel şiddetini değerlendirecek ve uygun takip veya tedavi yöntemleri önerecektir. Varikosel tedavisi, sperm üretimini artırabilir ve semptomları hafifletebilir, ancak boşalmayı engellemez.

Varikosel olan biri ne yapmalı?

Varikosele yakalanan bir kişi, durumunu yönetmek ve semptomlarını hafifletmek için aşağıdakileri yapabilir:

  • Doktora Danışmak: Varikosel teşhisi konulduğunda, bir ürolog veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcısı ile konuşmak çok önemlidir. Doktor, varikosel şiddetini değerlendirecek ve uygun takip veya tedavi yöntemleri önerecektir.
  • Tedavi Seçeneklerini Değerlendirmek: Doktor, varikosel şiddeti, semptomları ve kişinin tercihlerine bağlı olarak uygun tedaviyi seçecektir. Cerrahi düzeltme (varikosel ligasyon) ve embolizasyon tedavi seçenekleridir.
  • Semptomları Yönetmek: Varikosel semptomlarını hafifletmek için doktorunuzun tavsiyelerini dikkate almalısınız. Ağrıları hafifletmek için ağrı kesici veya ağrı giderici ilaçlar kullanabilirsiniz.
  • Sağlıklı Yaşam Tarzı: Genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, semen kalitesini ve genel sağlığı iyileştirmek için faydalı olabilir. Stresten kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak, alkol ve sigara içmekten kaçınmak, sağlıklı bir beslenme tarzı ve yeterli uyku uyumak çok önemlidir.
  • Düzenli Takip: Varikosel olan bir kişi, doktorunun tavsiyelerini dikkate alarak düzenli olarak tıbbi takip için randevu alması gerekir. Bu belirtiler veya durum değişirse, doktorla iletişime geçmek çok önemlidir.
  • Kısırlık Endişesi: Varikosel hastalığı, kısırlık geliştirme potansiyelini artırabilir. Çocuk sahibi olma niyeti olan kişiler, kısırlık konusunda endişe taşıyorlarsa ve tedaviye ihtiyaç duyuyorlarsa doktorlarının tavsiyelerini takip etmelidir.

Varikosel ameliyatı sonrası testis görünümü

Varikosel ameliyatı sonrası testis görünümü tipik olarak ameliyat öncesi duruma göre daha iyi olabilir. Çok sayıda faktör ameliyatın başarısını ve sonraki testis görünümünü etkiler, özellikle varikoselin şiddeti ve uygulanan ameliyat türü.