Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
info@muradceltik.com
0536 886 12 96 0212 234 58 55
:Fulya, Teşvikiye Mah hakkı yeten cad Aşçıoğlu plaza no 17 kat 4 daire 9, 34290 Şişli
blank

Varikosel Ameliyatı

1-Varikosel Nedir?

Varikosel, testis çevresindeki toplardamarların genişlemesine verilen isimdir. Tıbbi olarak açıklandığında pleksus pampiniformis venlerinin dilatasyonudur. Erişkin yaşta %15-22 oranında görülürken, kısırlık problemi ile başvuran erkeklerin % 25-40’ında varikosel tespit edilmiştir. Daha önce bir veya birden fazla çocuğu olan ve tekrar çocuğu olmadığı için başvuran sekonder infertil hastalarda %69-81 oranında varikosel  görülmektedir. Varikosel erkek kısırlığının en sık görülen düzeltilebilir nedenidir.

2.Varikosel en sık hangi tarafta görülür?

Varikosel, % 75-95 oranında sol tarafta görülür. Her iki tarafta varikosel görülme oranı % 10’dur. Günümüzde skrotal doppler ultrason gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanılması hafif düzeydeki (subklinik) varikoseller tespit edilebilmekte, buna bağlı olarak iki taraflı varikosel görülme oranları %30-80 düzeylerinde görülmektedir. Tek taraflı sağ varikosel görülme olasılığı % 2 düzeylerinde olup bu hastalarda böbrek tümörü ve sağ böbrek bölgesindeki farklı bir tümöral  yapı  varikosel oluşumuna yol açabilmektedir.

3.-Varikosel Belirtileri Nelerdir?

Hastalar, testislerde şişlik, ağrı ve boyutlarında küçülme belirtileri ile başvururlar. Bunun dışında bacakların üst iç kısmında testis kenarına uyan bölgede çekme, testislerde sarkma, biraraya toplanmış damarsal şişliklerden şikayetle başvururlar.

4-Varikosel Tanısı nasıl konulur?

Varikosel tanısı muayene ile konulabilir. Ancak skrotal doppler ultrason yapılarak muayene ile tespit edilen varikosel varlığı netleştirilmiş olur. SGK, özel sigortalardan faydalanarak varikosel ameliyatı olacaklar için mutlaka skrotal doppler ultrason yapılması gerekmektedir.

 5.Varikoselin kaç evresi vardır?

Varikosel  muayene  bulgularına göre 3 gruba sınıflanabilir.

Grade 1 Varikosel : Hastanın ıkınması sırasında yapılan  muayene sırasında tespit edilen  varikosel.

Grade 2 Varikosel : Hasta ıkınmadan yapılan muayenede  tespit edilen varikosel

Grade 3 Varikosel : Gözle görülebilen varikosel

Subklinik Varikosel : Muayene veya gözle tespit edilemeyen ancak görüntüleme yöntemleri ile saptanan varikoseldir.

6-Varikosel çocuk yaşlarda görülür mü?

Yapılan araştırmalar sonucunda 11- 19 yaşları arasında adolesan (çocuk yaş) varikosel görülme oranının % 14-20 olduğu belirtilmiştir. Adolesan dönemde görülen varikoselde herhangi bir belirti olmaz, varikosel aileler tarafından tespit edilir. Testis kıvamında yumuşama, testis gelişiminde gerileme, boyutunda küçülme gibi belirtiler tespit edilir. Ağrı nadiren görülür.

Adolesan varikosel ameliyatı belirli durumlarda yapılabilir;

-Testis boyutunda küçülme olan varikoseller,

-Çocuk olmasını etkileyebilecek ilave testis problemleri olanlar,

-Her iki tarafta varikosel olanlar,

-Sperm kalitesinde bozulma olanlar,

-Kişide rahatsızlık oluştuğunda varikosel ameliyatı yapılmalıdır.

7.Varikosel ameliyatı sonrası testosteron seviyesi değişir mi?

Varikosel ile hormonal problemler arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda, varikoselin total testosteron seviyesini düşürdüğü ve varikosel ameliyatı sonrası testosteron hormon düzeylerinde anlamlı artış olduğu bildirilmiştir.

8.Varikosel ameliyatı sonrası sperm DNA hasarında değişiklik olur mu?

Sperm üretimi ile varikosel ilişkisi ile ilgili araştırmaların arttığı bir diğer konuda sperm DNA  hasarıdır. Sperm DNA hasarının çocuk olmaması ile başvuran erkeklerde yüksek olduğu ve varikosel ameliyatı sonrası anlamlı oranlarda düzelme sağlandığı bir çok çalışma ile kanıtlanmıştır.

9-Varikosel  Tedavisi Nasıldır?

Varikoselin tedavisi cerrahidir. Bir çok cerrahi teknik kullanılmasına rağmen en çok önerilen ve kullanılan teknik ‘’Mikroskopik Varikoselektomidir.’’ Atardamar ve lenf damarlarının korunarak toplardamarların bağlandığı bir ameliyat tekniğidir. Bu ameliyat yapıldığında hidrosel, testis küçülmesi(atrofisi) gibi sorunlarla karşılaşılmaz.

10.Varikosel ameliyat edilmeden ilaçlarla tedavi edilebilir mi?

Varikoselin ilaçla tedavisi yoktur. Varikosel tedavisi cerrahi teknikler kullanılarak yapılır. Mikroskopik Varikosel ameliyatı en çok kullanılan tedavi şeklidir. Mikroskopik teknik kullanılarak yapılan varikosel ameliyatı en ideal olanıdır.

11.Varikosel ameliyatı kararı neye göre verilir?

Varikosel ameliyatı için erişkinlerde sperm sayı ve hareketine bakılarak karar verilir. Sperm sayı ve hareketi düşükse varikosel ameliyatı yapılması gerekir. Sperm sayı ve hareketi normal değerlerin üzerinde ise ameliyat yapılmaz ve yıllık sperm tahlili yapılarak hasta kontrolde tutulur. Sayı ve hareket normalin altına düşerse ameliyat yapılır.

12.Varikosel ameliyatı hangi yöntemle yapılmalıdır?

Varikosel ameliyatı, mikroskopik teknik kullanılarak yapılmalıdır. Mikroskop kullanılarak yapılan varikosel ameliyatlarında komplikasyonlar daha az görülmektedir. Çünkü atardamar, toplardamar ve lenf damarı ayrımı mikroskopla rahat bir şekilde yapılmakta ve toplardamarlar diğer yapılara zarar vermeden bağlanabilmektedir.

13.Varikosel ameliyatı sırasında hangi tür anestezi  uygulanır?

Varikosel ameliyatının, tamamen uyutularak yani genel anestezi altında yapılması en  uygundur. Spinal anestezi ile yapılan varikosel ameliyatlarında ameliyat sonrası idrar yapamama durumu  % 50 oranında görülebilmekte ve bu hastalara sonda takılması gerekebilmektedir.

14.Mikroskopik varikosel ameliyatının avantajları Nelerdir?

Mikroskop kullanılarak yapılan varikosel ameliyatında ameliyat sahası daha ayrıntılı olarak görülebilmektedir. Bu sebeple testisin atardamarları, toplardamarları ve lenf damarları kolaylıkla birbirlerinden ayırtedilebilmektedir. Ameliyat sırasında bağlanması gereken toplardamarlar yerine yanlışlıkla atardamarın ya da lenf damarlarının bağlanmasının önüne geçilebilmektedir. Atardamarlar bağlandığında testisin boyutu küçülüp fonksiyonunu yapamaz hale gelebilirken, lenf damarlarının bağlanması durumunda testis çevresindeki zarlar arasında gittikçe artan miktarlarda sıvı birikimi olabilmektedir. Buna hidrosel ismi verilmektedir. Testiste hidrosele bağlı olarak aşırı büyüme olduğunda yeniden ameliyat yapılması gerekmektedir.

15.Varikosel ameliyatında testis doğurtulması nedir?

Varikosel ameliyatı sırasında testis damarlarının bulunduğu spermatik kordda ameliyat gerçekleştirilmektedir. Testisin skrotal keseden yukarı itilerek ameliyat kesi bölgesinde çıkartılmasına testisin  doğurtulması ismi verilir. Testis doğurtulduğunda eksternal spermatik toplardamarlar daha kolaylıkla bağlanabilmektedir. Eksternal spermatik toplardamarların bağlanmadığı durumlarda varikoselin tekrarlama oranı yüksek olur.

16.Varikosel ameliyatı menisinde hiç sperm olmayan kişilere yapılır mı?

Sperm tahlili yapılıp menisinde sperm tespit edilemeyen fakat varikoseli olan hastalar da ameliyat edilmelidir. Eğer hastanın hormon değerleri normal sınırlarda ise varikosel ameliyatı sonrası spermin dışarı çıktığı görülmektedir. Menisinde sperm görülmeyen hastalarda  azoospermi terimi kullanılır. Bu hastalara varikosel yapıldığında dışarı sperm çıkmasa bile mikroTESE yöntemi ile sperm arama işleminde sperm bulunma ihtimalinin arttığı gösterilmiştir.

17.Varikosel ameliyatı sonrası dren konulur mu?

Varikosel ameliyatı sonrası ameliyat bölgesindeki küçük kanama ve sıvı birikintilerinin dışarı çıkması için dren konulabilir. Cerrahın tercihine göre dren konulabildiği gibi bir çok cerrah tarafından da dren kullanımı tercih edilmemektedir. Eğer hastaya dren konulmuşsa bu ameliyattan bir gün sonra alınır.

18.Varikosel  ameliyatı sonrası sperm sayısı düşer mi?

Varikosel ameliyatı sonrası sperm sayı ve hareketindeki artış % 30-80 arasında değişmektedir. Eğer ameliyat mikroskop yöntemi ile yapılır ve atardamar yaralanması olmaz ise sperm sayısında düşme pek görülmez. En ideal varikosel ameliyatının mikroskopik yöntemle olduğu bir çok bilimsel yayınlarda da belirtilmektedir.

19.Varikosel  ameliyatının başarısı nedir?

Varikosel ameliyatı sonrası gebelik oranı %38.3’dür, genellikle gebelik 8. Ayda görülür. En ideal yöntem mikroskopik varikosel yöntemidir. Varikosel ameliyatı üremeye yardımcı teknikler içinde önemli avantajlar sağlar.

20.Varikosel ameliyatının tüp bebek yapılacaklara faydası var mıdır?

Tüp bebek yapılması planlanan ve varikoseli olan hastalara varikosel ameliyatı yapılması sonucu hastaların bir kısmında  doğal gebelik oluşurken bir kısmında da spermin dışarı çıktığı görülmüştür. Yani hiç sperm çıkışı olmayan hastalar varikosel ameliyatı yapıldığında spermin dışarıya çıktığı görülmüştür. Daha önce sperm aranması için mikroTESE yapılan ve sperm bulunamayan hastalarda varikosel varlığı tespit edilip varikosel ameliyatı yapıldıktan sonra bu hastalara mikroTESE yapılması durumunda sperm bulunma oranının arttığı tespit edilmiştir.

 

21.Tüp bebek tedavisi için MikroTESE yapılacaklara varikosel ameliyatı yapılır mı?

Çocuğu olmayan erkeklerde sperm dışarı çıkmama durumuna azoospermi adı verilir. Azoospermi durumunda testisten sperm arama işlemi yapılması gerekir. Bu işlem mikroskop altında yapıldığında sperm bulunma ihtimali artar. Bu işleme MikroTESE işlemi adı verilir. MikroTESE yapılmadan  önce kişide varikosel tespit edilirse varikosel ameliyatı yapılması sperm bulunma oranını artırır. Aynı şekilde daha önce MikroTESE yapılıp sperm bulunamayan hastalarda varikosel varlığı tespit edilip varikosel ameliyatı yapıldıktan bir süre sonra MikroTESE yapıldığında sperm bulunma oranında da artış tespit edilmiştir.

22.Varikosel ameliyatı  ne kadar sürer?

Varikosel tek taraflı olduğunda ameliyat süresi  45 dakika ile 1 saat arasında sürerken iki taraflı varikosel ameliyatı 1.5 saat – 2 saat arasında sürer. Eğer kişi daha önce varikosel ameliyatı olduysa ve varikosel tekrarladıysa ameliyat süreleri tek taraflı olduğunda 1-1.5 saat iken iki taraflı olduğunda 2 saatin üzerinde olacaktır. Çünkü varikosel ameliyatı ikinci defa yapıldığında ameliyat bölgesinde yapışıklıklar olacağı için ameliyat süresi uzun olacaktır.

23.Varikosel  ameliyatında kesi yeri nerede olur?

Varikosel ameliyatında kesi yeri kasık bölgesinde 5-7 cm arası bir kesi ile yapılır. Tıbbi olarak inguinal bölge diye belirttiğimiz alandan yapılır.

24.Varikosel ameliyatı yerinde iz kalır mı?

Varikosel ameliyatında kullanılan dikişl materyali alınmayan ve eriyen dikişlerden kullanılmaktadır. İntrakutan dediğimiz görülmeyen teknik kullanılarak  iz kalma durumu en az düzeye indirilir. Her ameliyatta ve yaralanma durumunda mutlaka iz kalır fakat dikiş tekniğine ve vücudun reaksiyonuna göre iz daha az düzeyde kalabilir.

25.Varikosel ameliyatı sonrası ne kadar süre hastanede kalınır?

Varikosel ameliyatı sonrası 1 gün hastanede kalınır. Hasta ameliyat sonrası  4-5 saat geçtikten sonra bir şeyler yiyebilir ve içebilir. Hasta 4-5 saat geçtikten sonra yatak kenarında dinlendirilerek ayağa kaldırılır ve yürütülür.

26.Varikosel ameliyatı sonrası cinsel birleşme ne zaman olabilir?

Varikosel ameliyatından 1 gün sonra hasta yürüyerek rahat bir şekilde taburcu edilir. Gündelik işlerini 1 günden itibaren yapabilir. Cinsel birleşme sırasında kasık bölgesinde zorlanma olacağı için 2 hafta geçmeden cinsel birleşme olmamalıdır.

27.Varikosel ameliyatı sonrası ne zaman banyo yapılabilir?

Varikosel ameliyatı sonrası 4-5 gün geçmeden banyo yapılması önerilmez. Banyoyu erken dönemde yapmak isteyen hastalara yara bölgesine tegaderm adı verilen su geçirmez pansuman uygulandığında hasta 1 .günden itibaren banyo yapabilir.

28.Varikosel ameliyatı sonrası ne zaman çalışmaya başlanmalıdır?

Varikosel ameliyatı sonrası kişi masa başı iş yapıyorsa  4-5 gün sonra işe başlayabilir fakat kasık bölgesine basınç uygulanmasına yol açabilecek  güç kullanılarak yapılan işlerde çalışan kişiler 10-15 gün geçmeden işe başlamamalıdır. İşin ilk günlerinde kontrollü hareketler yaparak yara bölgesine basınç yüklenmemesine dikkat edilmelidir.

29.Varikosel ameliyatı sonrası rapor almak gerekir mi?

Varikosel ameliyatı sonrası hastalar kendi özel işleri değil ise doktor tarafından hazırlanacak en az 1 haftalık rapor kullanmaları daha çabuk toparlanmaları açısından uygun olacaktır. Bazı hastalarda ağrı eşiği daha düşük olduğu için ağrıyı fazla hissederler, bu hastalarda rapor süresinin uzatılması uygun olacaktır. Kasık bölgesine basınç yüklenmesine sebep olan işlerde çalışan hastalarında 15- 20 gün rapor kullanmaları yaralarının daha çabuk toparlanması açısında faydalı olur.

30.Varikosel ameliyatı sonrası ne zaman spor yapılabilir?

Varikosel ameliyatı sonrası hafif düz yol yürüyüşler 2-3 gün içerisinde yapılabilir. Ağırlık kaldırma, koşma ve mücadele gerektiren sporları 1 ay geçmeden yapılmaması uygu olacaktır. Vücudu zorlayıcı spor yapılması ameliyat bölgesinde kas ve doku  yırtılmalarına sebebiyet vererek  kasık fıtığı oluşumuna yol açabilir.

31.Varikosel ameliyatı sonrası ne tür sorunlar ortaya çıkabilir?

Varikosel ameliyatı sonrası erken dönemde kanamaya bağlı testislerde ve kasık bölgesinde şişlik olabilirken, 2-3 gün sonrası enfeksiyon oluşabilir. Ameliyat sırasında atardamar yaralanması olması halinde testiste küçülme (atrofi) oluşur. Lenf damarları bağlanırsa Hidrosel oluşabilir. Mikroskop kullanılmadan ameliyat yapılmışsa tüm damarlar bağlanamadığı için varikoselin tekrarlaması söz konusudur.