Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Meniden (ejakülattan) kan gelmesinin sebebi nedir?

Meniden Kan Gelmesi Neden Olur?

Meniden kan gelmesi veya hematospermi, çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Bu durum tipik olarak korkutucu olabilir, ancak çoğu zaman önemli bir sorunun işareti değildir. Genellikle meniden kan gelmesi nedenleri şunlar olabilir:

Enfeksiyonlar: Menide kan, idrar yolu enfeksiyonları veya üreme organları enfeksiyonları nedeniyle oluşabilir.

Prostat Problemleri: Hemospermi, prostat bezinin iltihaplanması (prostatit) veya büyümesi (benign prostat hiperplazisi olarak da bilinen BPH) neden olabilir.

Yaralanmalar: Üreme organları veya idrar yolları yaralanırsa meniden kan gelebilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar: Menide kan, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.

Prostat Kisti veya Taşı: Prostat bölgesinde bulunan taşlar veya kistler, menide kan görünmesine neden olabilir.

Tümörler: Hemospermi, üreme organları veya idrar yollarında meydana gelen tümörler nedeniyle nadiren meydana gelir.

Hemospermi Nedir?

Hemospermi, hasta tarafından meninin pas renginde veya kararmış olduğu bildirilebilir. Genellikle genç erkeklerde görülür. Normalde menide kan bulunmaz. Hemen hemen her zaman birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer.

Meniden kan gelmesine enfeksiyon, taş, travma, kanama bozukluğu, prostat biyopsisi veya kanser öyküsü (yaklaşık % 2)sebep olabilir. Meniden kan gelmesi durumunda aşağıda durumlardan şüphelenilir.

Prostat Kaynaklı: Prostat polipleri, prostata ait damar problemler, prostat taşları , prostatın iltihapsal durumları(prostatit) ve kanser durumlarında meniden kan gelmesi görülebilir. Fakat sıklık oranına bakıldığında en sık olarak enfeksiyon kaynaklı prostat problemleri ilk başlarda görülür.

Mesane ve Üretra kaynaklı: Üretrit, idrar yolu darlığı, polipler, ejakulatuar kanal kisti, uretrada kondilom, üretrada kanser

Seminal Kese Kaynaklı: Doğuştan seminal kese kisti, seminal vezikül taşı, amiloidoz, lenfoma

Enfeksiyonlar: Tüberküloz, sitomegalovirüs, şistozomiyazis, hidatik kist

Travma Kaynaklı: Perine travması, prostat biyopsisi yapılması, prostat ameliyatı sonrası,

Sistemik Hastalıklar: Hipertansiyon, karaciğer hastalığı, lenfoma

Kanama Bozuklukları: Hemofili, Von Willebrand hatalığı

Meniden kan gelme şikayeti olan hasta üroloji doktoruna beklemeden başvurması gerekir. Hastada yakın dönemdeki travma, üriner enfeksiyon, prostat ameliyatı, prostat biyopsisi ve pelvik bölgeye travma durumlarında menide kan sıklıkla görülebilir.

Prostattaki enfeksiyonlar sıklıkla bakteriyel kaynaklı olmaktadır, daha az sıklıkla viral ve paraziter kaynaklı da olabilmektedir. Prostatın enfeksiyonlarında da menide kan görülebilmektedir. Prostat enfeksiyonunu ekarte etmek için rektal tuşe ile prostata masaj uygulanarak sekresyon elde edilir. Alınan prostat salgısının mikroskobik değerlendirmesi ve kültür–antibiyogram çalışması yapılır. idrar tahlili, İdrar kültürü, tüberküloz kültürü(aside dirençli bakteri kültürü) değerlendirilir.

Prostat sekresyonu alma işlemi sırasında rektal tuşe ile prostat kanseri ihtimali de değerlendirilir ve yapılacak PSA tetkiki ile korele edilerek prostat biyopsisi gerekip gerekmediği ortaya konur.

Prostat akım hızı ölçümü ile prostatik tıkanıklık durumunun şiddeti ortaya konulmalıdır, prostatın tıkanıklık durumunun şiddetli olduğu durumlarda da menide kan görülebilmektedir.

Hastanın kullandığı kanamayı kolaylaştırıcı (aspirin, plavix vb ) ilaç kullanımıda meniden kan gelmesine yol açabilir. Aynı şekilde hipertansiyon, karaciğer hastalığı ve kanama bozukluklarında da olabilir.

Menide kan gören bir hasta enfeksiyona bağlıdır, kendiliğinden geçer diye doktora gitmemezlik yapmamalıdır. Meniden kan gelmesi durumunda idrar tahlili, üretral sürüntü kültürü, ejakülat mikroskobik değerlendirmesi, meni kültürü, hemogram, kanama bozukluğu ile ilgili testler(PT,PTT, INR) , enfeksiyon göstergeleri(CRP) bakılmalıdır. Prostat ile ilgili tahliller(PSA) ve ultrason yapılmalıdır. Ultrasonik değerlendirmenin yetersiz kaldığı durumlarda Magnetik Rezonans (MR) görüntüleme yapılmalıdır.

Görüntüleme yöntemleri ile sonuca varılamaması ve gereklilik düşünüldüğü durumlarda sistoüretroskopi işlemi yapılarak idrar kanalı içerisinde polip, tümör ve kanamaya yol açabilecek durumlar değerlendirilir.

Tedavide patolojik duruma göre uygulama yapılır. Enfeksiyon durumlarında uygun antibiyotik tedavisi verilir. Enfekiyon sebeplerinden ürogenital tüberküloz tedavisi uzun süreli ilaç kullanımını gerektiren , sıklığı gittikçe artan bir patolojidir.

Anormal PSA ve anormal rektal muayenede prostat biyopsisi yapılır. Üretra ve prostattaki varise damarlar koterize edilir. Sistoüretroskopi işlemi sırasında tümör, polip görülmesi durumlarında biyopsi yapılması veya endoskopik olarak kesilip dışarı alınması gerekir, sonrasında da patolojik değerlendirmeye gönderilir.

Menide veya idrarda kan gözleyen kişilerin üroloji doktoruna başvurması, tetkiklerinin yapılması gerekir. İhmal edildiği durumlarda kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisinde geç kalınabilir.

Boşalırken Kan Gelmesi Neden Olur?

Boşalırken kan gelmesi, genellikle prostat sorunları veya üreme organı enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Spermde Kan Bulunması Neden Olur?

Tıp literatüründe, spermin içinde kan bulunması cinsel sağlıkla ilgilidir ve “hematospermi” olarak adlandırılır. Hematospermi tipik olarak ciddi bir sorunun bir belirtisi olmasa da, temel nedeni belirlemek ve tedavi gerektiren durumları dışlamak için doktor gözetiminde değerlendirilmelidir. Spermde kan bulunmasının nedenleri şunlar olabilir:

  • Prostat Sorunları: Spermin içinde kan görünmesi, prostat bezinin iltihaplanması (prostatit) veya büyümesi (benign prostat hiperplazisi veya BPH) nedeniyle olabilir.
  • Üreme Organı Enfeksiyonları: Üreme organlarında meydana gelen enfeksiyonlar, spermin içinde kan bulunmasına neden olabilir.
  • Yaralanmalar: Üreme organları veya idrar yolları yaralanırsa, spermin içinde kan görünebilir.
  • Tümörler: Üreme organlarında veya idrar yollarında tümörler olduğunda, spermin içinde kan görünmesi nadirdir.

Penisten Kan Gelmesi Neden Olur?

Penisten kan gelmesi, çok sayıda sağlık sorununun bir belirtisi olabilir ve ciddiye alınması gereken bir durumdur. Bu tür bir durum, bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve temel nedenin bulunması için gerekli testler yapılmalıdır. Penisten kan gelmenin birkaç nedeni şunlar olabilir:

Üriner Yollar Enfeksiyonları: İdrarla birlikte kan, mesane veya idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklanabilir.

İdrar Yolu Taşı veya Tıkanıklıklar: İdrar yaparken kanın gelmesine neden olan taşlar veya tıkanıklıklar olabilir.

Üretral Yaralanmalar: Penisten kan gelmesi, üretiden yaralanma veya tahriş olabilir.

Prostat Problemleri: Penisten kan gelmesi, prostat bezinin iltihaplanması (prostatit) veya büyümesi (benign prostat hiperplazisi olarak da bilinen BPH olarak da bilinir) nedeniyle meydana gelebilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH): Bazı CYBH’lar penisten kan üretebilir. Örneğin, bel soğukluğu veya klamidya gibi CYBH’lar bu soruna neden olabilir.

Tümörler: Penisten kan nadiren ürolojik sistem veya üreme organlarında meydana gelen tümörlerden kaynaklanabilir.